HOW TO MANAGE YOUR DEBT
February 11, 2014
WAAROM NEEM DIE OORDRAG VAN MY EIENDOM SO LANK?
February 11, 2014

HOE OM JOU SKULD TE BESTUUR

A1bAlecia het groot finansiële probleme gehad; sy het te veel skuld gehad en haar uitgawes het haar inkomste oorskry. Sy het besluit om ‘n nuwe bankrekening oop te maak waarin haar salaris betaal kon word, wat sou verseker dat sy haar salaris kan bestuur voor haar maandelikse debietorders afgaan.

Alecia het gedink dit sou ‘n goeie plan wees om eers die klein skuld af te betaal en dan te begin met die groter skuld. Ongelukkig het dit veroorsaak dat daar geen betalings gemaak is op haar huislening en kredietkaart nie en die bank het gedreig om haar op die swartlys te plaas en haar ‘n dagvaarding te stuur . Die bank het toe ‘n aansoek in die hof gebring vir ‘n bevel wat dit verpligtend maak vir haar om die verskuldigde bedrag te betaal; hierdie bevel word ‘n Besoldigingbeslagleggingsbevel genoem. So ‘n bevel word kragtens a. 65J van die Wet op Landdroshowe  Wet 32 ​​van 1944 toegestaan en beveel ‘n werkgewer (genoem die beslagskuldenaar) om aftrekkings van ‘n skuldenaar se salaris of lone te maak en hierdie bedrae aan die skuldeiser of sy/haar prokureurs oor te betaal. Hierdie bedrae was veel groter as wat Alecia kon bekostig en dit het haar gelaat met geen inkomste vir die res van haar maandelikse skuldverpligtinge nie. Dit het haar in ‘n erger finansiële posisie as voorheen geplaas.

As Alecia vroeër geweet het van skuldberading sou sy nie in die posisie wees waarin sy haar nou bevind het nie. Dit is belangrik om mense voor te lig oor skuldberading, veral in ‘n land waar skuld  so maklik gemaak kan word maar so moeilik is om terug te betaal. Skuldberading is ‘n proses om verbruikers wat skuldprobleme ervaar en sukkel om hul maandelikse verpligtinge na te kom, te help deur die verskaffing van begrotingsadvies, herstrukturering van betalings, onderhandeling namens hulle met kredietverskaffers, monitering van hul betalings, en die verskaffing van nasorgdiens.

Dit is die Skuldberader [wat by die die Nasionale Kredietreguleerder (NKR)  geregistreer is] se taak om te bepaal of die verbruiker se skuldlas te groot is deur inkomste en uitgawes te weeg en dan statutêre en nie-statutêre aftrekkings asook bestaande maandelikse skuldbetalings in berekening te bring. Indien die berekening ‘n negatiewe balans toon word die verbruiker oorverskuldig verklaar. Die skuldberader maak ‘n voorstel wat die skuldbetalings verlaag en die betalingkaskades  (die getal maande waarbinne die die skuld, insluitend rente, afbetaal moet word) verhoog, om die verbruiker in staat te stel om sy/haar skuld te bestuur en tegelykertyd af te betaal.  ‘n Bevel word dan deur die hof toegestaan ​​en aan die kredietverskaffers gestuur en die verbruiker kan dan nie meer enige nuwe skuld aangaan nie. Sodra die skuld afbetaal is word die verbruiker van ‘n klaringsertifikaat voorsien en kan die persoon sy/haar ekstra inkomste gebruik om goedere met kontant te koop.

Ongelukkig was dit te laat vir Alecia aangesien regstappe reeds teen haar geneem was. Dieselfde geld indien ‘n beëindigingbrief gestuur word kragtens a.129 van die Nasionale Kredietwet. Dit is belangrik vir mense om te weet dat daar ‘n manier is om hul skuld te bestuur, maar hulle moet erken dat hulle in finansiële moeilikheid is voordat hulle in ‘n situasie soos Alecia geplaas word . Dit kan dalk te laat vir Alecia wees, maar hopelik sal dit nie te laat wees vir ander nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X