FAST DIVORCES IN CAPE TOWN
April 29, 2015
OPVOLGBEPLANNING
April 29, 2015

VINNIGE EGSKEIDINGS IN KAAPSTAD

MHI_A4BEgskeidings kan baie hartverskeurend, duur en tydrowend wees wanneer partye nie op ‘n skikking kan ooreenkom nie.

Tog is alle hoop nie verlore nie. Baie jong paartjies kies om te trou in terme van ‘n huweliksvoorwaardekontrak (hierna verwys as “hvk”) waarin hulle hul eiendom verklaar, asook watter bates buite rekening gelaat moet word. As ‘n paartjie nie ‘n hvk geteken het voor hul getrou het nie, kan hulle steeds op ‘n skikkingsooreenkoms besluit teen die tyd wanneer hulle paadjies skei, en kan hulle dit op skrif stel. Hierdie skikking word ‘n Skikkingsakte genoem en vorm deel van die finale egskeidingsbevel.

‘n Skikkingsakte sit die voorwaardes uiteen in terme waarvan die partye kies om hul eiendom, wat hulle tydens hulle huwelik bekom het en steeds het, te verdeel. ‘n Skikkingsakte vervat ook bepalings rakende die onderhoud, kindersorg, mediese sorg en enige ander probleme wat kan ontstaan met betrekking tot hul minderjarige kinders. ‘n Skikkingsakte kan ‘n onbeperkte aantal kere verander word voor dit deur die Hof geëndosseer word, solank beide partye op die veranderinge ooreenkom. Sodra die partye so ‘n Skikkingsakte aangegaan het en die dagvaarding alreeds beteken is op die Verweerder, kan die partye binne ‘n week ‘n finale egskeidingsbevel bekom. Dit is belangrik om daarop te let dat waar minderjarige kinders betrokke is, dit eers deur die Gesinsadvokaat geëndosseer moet word ten einde te verseker dat die reëlings rakende die minderjarige kinders ooreenstem met die Kinderwet. Indien daar geen probleme is met die reëlings rakende die minderjarige kinders nie, sal die Gesinsadvokaat slegs sowat twee dae neem om dit af te handel.

‘n Egskeidingsbevel wat ‘n Skikkingsakte inkorporeer, kan in die Streekshof of Hooggeregshof verkry word. Die Kaapse Hooggeregshof het jurisdiksie oor die Wes-Kaap en is ‘n vinnige hof wanneer dit kom by die finalisering van ‘n egskeidingsaak. Die partye kan hul eie datum in die Kaapse Hooggeregshof kies, solank dit op ‘n hofdatum val, en al wat nodig is, is ‘n kennisgewing van ter rolle plasing. Hierdie kennisgewing dien as ‘n bespreking vir daardie datum en as kennis aan die Verweerder dat die saak op dié datum aangehoor sal word.

Een of albei party moet teenwoordig wees by die hof op die datum soos aangedui in die kennisgewing van ter tolle plasing. Dit word sterk aanbeveel dat die partye van ‘n advokaat gebruik maak om die proses so vinnig en pynvry as moontlik te maak.

‘n Egskeiding is nooit aangenaam nie, maar ‘n mens moet onthou dat dieselfde partye wat nou om ‘n egskeiding vra eens op ‘n tyd beloftes aan mekaar gemaak het om mekaar te versorg. Egskeidings hoef nie jare en baie trane te kos nie; dit kan vinnig en hoflik afgehandel word. Selfs al het die huwelik nie gehou nie, sal die herinneringe vir ewig bly.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X