WHO IS TO BLAME?
March 29, 2016
WHEN DOES A CLAIM PRESCRIBE?
April 26, 2016

RODE ONTBYT: 13 APRIL 2016

A1_newMHI Prokureurs het onlangs saam met C2M Geoktrooieerde Rekenmeesters Ing en in samewerking met die Sake Burger, die Rode-sakeontbyt by D’Aria in Durbanville aangebied.

Plaaslike besigheidslui word jaarliks uitgenooi om die gesogte ontbyt by te woon, waar die effek van die land se ekonomie op die plaaslike (Wes-Kaapse) en nasionale eiendomsmark, vergelyk en bespreek word.

Een van die hoofsprekers by vanjaar se ontbyt was Erwin Rode, bestuurshoof van Rhode & Genote, en ook ‘n eiendomsekonoom, professionele waardeerder en uitgewer & hoofredakteur van ‘n portefeulje eiendomsnavorsingspublikasies.

Alhoewel Rode nie nasionale ekonomiese groeigeleenthede in die eiendomsektor vir die nabye toekoms voorspel nie, veroorsaak migrasie vanuit ander provinsies na die Wes-Kaap dat lg provinsie kan spog met betreklike hoë huispryse in vergelyking met die res van Suid-Afrika.  Dit is waarskynlik ook een van die redes waarom residensiële huurgeld in Kaapstad @ 9.6% groei teenoor ‘n persentasie van 6% of minder in ander stede.  Eiendomsontwikkelaars in die Wes-Kaap is aangemoedig om wel geleenthede te benut indien geskikte persele geïdentifiseer kan word, en beskikbaar is vir hierdie doel.

Dawie Roodt, stigterslid, direkteur en hoofekonoom van die Efficient Groep was ook ‘n spreker wat ons kliënte toegespreek het, en het onder andere opgemerk dat ‘n geldmarkbelegging tans jou swakste vorm van belegging is gegewe die huidige 4 bateklasse, nl aandele, effekte, geldmark en eiendom.   Hy was verder van die opinie dat ‘n belegging in Amerikaanse en Europese aandele tans beter waarde bied as Suid-Afrikaanse aandele, en voorspel hy dat ‘n beurskorreksie ‘n realistiese moontlikheid is.

Roodt het verder die noodsaaklikheid van groei wat moet plaasvind in groot maatskappye beklemtoon as ‘n voorvereiste vir nasionale ekonomiese groei en die skep van welvaart.

MHI Prokureurs is voorwaar trots om jaarliks met hierdie geleentheid geassosieer te word, en om waarde te kan toevoeg tot die besighede en toekomsplanne van ons uitgebreide kliëntebasis, wat meestal uit eiendomsontwikkelaars en ander rolspelers in die eiendomsbedryf, bestaan.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X