September 23, 2014

DIE VERBRUIKERSWET EN HUUROOREENKOMSTE

Gevoelens van verwarring en selfs opgewondenheid is voortspruitend wanneer daar van die Verbruikerswet (“CPA”) gepraat word- van Jan Alleman tot regsgeleerdes.  Die CPA is wyd van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X