MAINTENANCE
March 2, 2015
ROAD CYCLISTS vs. MOTORISTS
March 2, 2015

PADFIETSRYERS TEENOOR MOTORISTE

MHI_A1blDie gewildheid van padfietsry as ‘n mededingende sport en ‘n vorm van vervoer is aan die toeneem. Dit lei natuurlik tot groot kommer oor veiligheid en ernstige ongelukke tussen alle padgebruikers.

Beide die Nasionale Padverkeerswet[1] en die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Padverkeer[2] reguleer die regte en verpligtinge van fietsryers en voertuigbestuurders op paaie in die Republiek van Suid-Afrika. Die Nasionale Padverkeerswet het spesifieke regulasies met betrekking tot fietsryveiligheid, en elke padfietsryer moet bedag wees op hierdie regulasies. Regulasie 311[3] bepaal die volgende:

  1. Niemand mag ‘n padfiets ry op ‘n openbare pad nie, tensy hy of sy wydsbeen op ʼn saal van sodanige trapfiets ry.
  2. Persone wat padfietse ry op ‘n openbare pad moet agter mekaar ry tensy een fietsryer ʼn ander verbysteek. Twee of meer fietsryers mag nie ʼn ander voertuig tegelykertyd verbysteek nie.
  3. Geen staande of sittende fietsryers mag aan ʼn bewegende voertuig op ʼn openbare pad vashou nie.
  4. Geen fietsryer mag op ‘n openbare pad doelbewus veroorsaak dat sodanige padfiets van kant tot kant oor die pad swenk nie.
  5. Geen fietsryer op ‘n openbare pad sal enige persoon, dier of voorwerp op die padfiets vervoer wat sy of haar sig belemmer nie, of wat sy of haar volle beheer oor die padfiets belemmer nie.
  6. ‘n Fietsryer wat op ‘n openbare pad ry, sal te alle tye ten minste een hand op die stuurstang hou.
  7. Wanneer ‘n gedeelte van ‘n openbare pad voorsiening maak vir fietsryers, mag geen fietsryers op enige ander gedeelte van daardie openbare pad ry nie.

[1] 93 van 1996
[2] 6 van 2012
[3] Nasionale Padverkeersregulasies, 2000. Goewermentskennisgewing R225 in Staats-koerant 20963, gedateer 17 Maart 2000. Aanvangsdatum 1 Augustus 2000 (bladsy 340/389).

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X