TERSYDESTELLING VAN VONNIS
September 30, 2015
DIE REGSKOSTES STORIE
September 30, 2015

WIE IS VERANTWOORDELIK VIR ‘N WATERLEK?

A2bDie onderhoud van ‘n deeltitelskema mag eenvoudig voorkom, maar in werklikheid ontstaan geskille dikwels in verband met die onderhoudskwessies rakende deeltitel eenhede. Hierdie geskille is dikwels die gevolg van gekompliseerde verhoudings wat algemeen voorkom wanneer individue betreklik naby aan mekaar woon, of wanneer eienaarskap deur deeltitels verteenwoordig word. Wat hierdie situasie nog meer ingewikkeld maak is die leemtes wat in die Wet op Deeltitels voorkom rakende baie van die fyner kwessies wat daagliks in deeltitelskemas ondervind word. Die vraag ontstaan dus, hoe benader mens die onderhoudskwessie in ‘n deeltitelskema?

Dave besit ‘n woonstel op die tweede verdieping van ‘n deeltitelskema. Woonstel A, wat reg bo Dave se woonstel geleë is, het ʼn water lek. Hierdie water lek veroorsaak oneindige probleme vir Dave. Die eienaar van woonstel A wil egter nie die Daar is ‘n water lek in woonstel A (die woonstel reg bo Dave) wat tot waterskade in Dave se woonstel kan lei. Die eienaar van woonstel A wil egter nie die lek herstel nie. Hierdie scenario gee aanleiding tot etlike vrae:

  • Moet Dave, woonstel A se eienaar, of die beheerliggaam die lek herstel?
  • Kan hulle (Dave of die beheerliggaam) in woonstel A ingaan of het hul toestemming van die eienaar nodig?
  • Indien die eienaar van woonstel A weier om die water lek te herstel, of toegang tot die woonstel te verleen, wat kan hulle doen om die lek te herstel en verdere skade te vermy?

Wat sê die Wet met betrekking tot wie se verantwoordelikheid die herstel van die water lek is? Artikel 44 (1) (a) en (c) van die Wet op Deeltitels, tesame met die bestuursreëls 68-70 van die Wet op Deeltitels, bepaal dat die eienaar van ʼn eenheid verantwoordelik is vir alle herstelwerk aan sy deeltitel sowel as die onderhoud van die eenheid. Die eienaar toegang verleen aan ʼn persoon wat skriftelik deur die beheerliggaam gemagtig is om die woonstel te betree op ‘n redelike tyd en na kennisgewing gegee is (behalwe in die geval van nood, wanneer geen kennisgewing vereis word nie). Die bogenoemde sal geskied met die doel om pype, drade kabels en buise (wat verband hou met die gemeenskaplike eiendom) te inspekteer, in stand te hou, herstel of te vervang.

Artikel 37 van die Wet op Deeltitels vereis dat die beheerliggaam die gemeenskaplike eiendom moet onderhou. Indien die water lek dus veroorsaak word deur woonstel A se stort, sal dit die eienaar van woonstel A se verantwoordelikheid wees om die water lek te herstel.

Die oplossing tot die voorbeeld hierbo waar die water lek veroorsaak word deur woonstel A se stort, en dus deel vorm van woonstel A se eenheid en nie die gemeenskaplike eiendom nie, is dit dat die verantwoordelikheid van die eienaar van woonstel A is om die water lek te herstel.

Indien so ‘n eienaar nie die water lek binne ‘n redelike tydperk herstel, om sodoendeverdere skade te vermy nie, kan Dave die beheerliggaam vra om dit te herstel met behulp van die prosedure wat daargestel is vir wanneer die water lek veroorsaak word deur pype wat deel vorm van die gemeenskaplike eiendom. Die beheerliggaam kan dan die koste van die herstelwerk van die versuimende eienaar eis.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X