WIE IS VERANTWOORDELIK VIR ‘N WATERLEK?
September 30, 2015
PUBLIC NUISANCES: LEGAL RIGHTS IN TERMS OF LEGISLATION
October 30, 2015

DIE REGSKOSTES STORIE

A3ab‘n Man stap by ‘n prokureur se kantoor in “Wat is jou fooi vir drie vrae?”

“R1 000” antwoord die prokureur. “Is dit nie ‘n bietjie stewig nie?” Vra die man. “Ja, so wat was jou derde vraag?”

 

Wanneer jy jouself in ‘n prokureur se kantoor bevind, is jy daar omdat jy ‘n probleem het. Iets het gebeur of iets moet gebeur en jy het hulp nodig om jou regte te beskerm. Heel waarskynlik, is dit jou laaste uitweg.

Dit is belangrik om te besef dat die advies van ‘n prokureur kom teen ‘n prys, soms ‘n baie hoë prys. Goedkoper beteken nie noodwendig beter as dit kom by jou regsverteenwoordiging nie. ‘n Senior, ervare of gespesialiseerde prokureur sal meer geneig wees om ‘n saak, hoe kompleks ookal, makliker en moontlik vinniger op te los.

Die onmisbare vertrekpunt is dat ‘n prokureur (of advokaat) net een ding het om aan jou te verkoop, en dit is sy of haar tyd.

Wanneer jy soek na regsdienste, is dit binne jou reg om vir prokureurs te vra om hul fooistruktuur aan jou te verduidelik. Kry ‘n skriftelike fooireëling in plek gedurende jou eerste konsultasie, en onthou dat volgens die Prokureurswet jy geregtig is op ‘n uiteengesette kosterekening.

Prokureurs mag ‘n deposito vra om die eerste konsultasie en die aanvanklike uitgawes te dek. Hierna kan jy jouself voorberei om te betaal vir elke minuut wat aan jou saak spandeer word. Antwoord ‘n e-pos? Ja. ‘n Oproep? Beslis!

Tyd is geld in hierdie besigheid en jy as kliënt moet verstaan ​​hoe jy kan help om jou regskostes so laag moontlik te hou :

  1. Jou eerste konsultasie met jou prokureur is baie belangrik, en soms, die enigste konsultasie wat jy nodig sal hê. Verskaf duidelike en bondige instruksies, hou tot die punt en wees voorbereid, bring al die nodige dokumente saam met jou;
  2. Hou alle konsultasies en korrespondensie met jou prokureur kort en tot die punt! Elke keer as jou prokureur ‘n 17 bladsy e-pos moet lees oor onbenullighede, betaal jy vir die tyd wat hy of sy daaraan bestee het;
  3. Moenie konsultasies met jou prokureur reël wat nie absoluut noodsaaklik is nie. As ‘n navraag telefonies bespreek of per e-pos hanteer kan word, volg eerder daardie roete en bespaar tyd (en geld);

Deur te voldoen aan die bogemelde punte behoort jou volgende uitstappie na jou prokureur ligter op jou sak te wees.

Geskryf deur Kestrel Carstens, Kandidaat Prokureur, MHI Prokureurs.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.(E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X