April 17, 2014

A MISUSE AND ABUSE OF THE INSOLVENCY ACT

On the 4th of March 2014, Cape Town High Court Justice Binns-Ward granted an interdict against a company for exploiting the Insolvency Act (hereafter referred to […]
April 17, 2014

MISBRUIK VAN DIE INSOLVENSIEWET

Op 4 Maart 2014 het Regter Binns-Ward in die Kaapse Hooggeregshof ‘n interdik teen ‘n maatskappy toegestaan wat bedrog gepleeg het in terme van die Insolvensiewet […]