November 27, 2014

ALGEMENE VOLMAG, IS DIT VOLDOENDE?

Handelingsbevoegdheid is die drempel vereistes in ons reg om te bepaal of ‘n regsubjek die mag het om die draer van regte en pligte te wees.  […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X