July 29, 2015

WANNEER IS ‘N HUURDER ’N ONWETTIGE BESETTER?

Indien ’n huurkontrak op enige wyse deur die huurder verbreek word, en die huurder na die ontvangs van die kennisgewing, nie die nodige reggestellings binne die […]
September 23, 2014

DIE VERBRUIKERSWET EN HUUROOREENKOMSTE

Gevoelens van verwarring en selfs opgewondenheid is voortspruitend wanneer daar van die Verbruikerswet (“CPA”) gepraat word- van Jan Alleman tot regsgeleerdes.  Die CPA is wyd van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X