July 29, 2015

MINDERJARIGES, KONTRAKTE EN DIE DIGITALE ERA

Hierdie artikel handel oor die vraagstuk of kontrakte wat deur minderjariges, met hul ouers se kredietkaarte, aangegaan is bindend is met spesifieke verwysing na sosiale mediaplatforms, […]
November 27, 2014

ALGEMENE VOLMAG, IS DIT VOLDOENDE?

Handelingsbevoegdheid is die drempel vereistes in ons reg om te bepaal of ‘n regsubjek die mag het om die draer van regte en pligte te wees.  […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X