March 25, 2014

DIE WISSELWERKING TUSSEN DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING EN DIE NASIONALE KREDIETWET, EN DIE MOONTLIKHEID VAN BOETES BY DIE AFLOS VAN KREDIETOOREENKOMSTE

Mnr Swart koop ‘n BMW-motor in terme van ‘n huurkoop ooreenkoms en sy finansiering word deur BMW-finansiering gedoen. Na ‘n paar maande erf mnr Swart ‘n […]
March 25, 2014

THE INTERPLAY BETWEEN THE CONSUMER PROTECTION ACT AND THE NATIONAL CREDIT ACT, AND THE POSSIBILITY OF PENALTIES WITH EARLY SETTLEMENT OF CREDIT AGREEMENTS

Mr Black buys a BMW car in terms of a hire purchase agreement and the financing is done through BMW Finance. After a few months Mr […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X