June 29, 2017

RESCISSION OF DEFAULT JUDGEMENT

You borrowed money from a friend or family member and they have since obtained Default Judgement against you for non-payment of an amount owing to them, […]
May 30, 2017

CREDIT BUREAUS: CAN I BE BLACKLISTED?

There is no such thing as a black list. It simply means that there are negative data on your credit report that is hosted at a […]
November 25, 2015

STANDAARD SKULDERKENNINGS EN DIE NASIONALE KREDIETWET (NKW)

Die nuwe NKW reguleer nie net afbetalingsverkoopsooreenkomste en huurooreenkomste ten opsigte van roerende goed soos die Wet op Kredietooreenkomste 75 van 1980 gedoen het nie. Die […]
November 25, 2015

STANDARD ACKNOWLEDGEMENTS OF DEBT AND THE NATIONAL CREDIT ACT (NCA)

The new NCA does not only regulate instalment sale agreements and lease agreements in respect of movables as was done by its predecessor, the repealed Credit […]
June 30, 2015

DIFFERENCES BETWEEN LIQUIDATION AND SEQUESTRATION PROCESS

The application for liquidation and sequestration processes are often confused. Many people think that the processes are the same. However, there is a big difference between […]
June 30, 2015

VERSKIL TUSSEN LIKWIDASIE EN SEKWESTRASIEPROSES

Die aansoek prosedures vir likwidasie of sekwestrasie word dikwels met mekaar verwar, en baie mense dink dat die prosesse dieselfde is. Daar is egter ‘n groot […]
March 25, 2014

DIE WISSELWERKING TUSSEN DIE WET OP VERBRUIKERSBESKERMING EN DIE NASIONALE KREDIETWET, EN DIE MOONTLIKHEID VAN BOETES BY DIE AFLOS VAN KREDIETOOREENKOMSTE

Mnr Swart koop ‘n BMW-motor in terme van ‘n huurkoop ooreenkoms en sy finansiering word deur BMW-finansiering gedoen. Na ‘n paar maande erf mnr Swart ‘n […]
March 25, 2014

THE INTERPLAY BETWEEN THE CONSUMER PROTECTION ACT AND THE NATIONAL CREDIT ACT, AND THE POSSIBILITY OF PENALTIES WITH EARLY SETTLEMENT OF CREDIT AGREEMENTS

Mr Black buys a BMW car in terms of a hire purchase agreement and the financing is done through BMW Finance. After a few months Mr […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X