June 30, 2015

THE PROCESS OF ADMINISTRATION OF DECEASED ESTATES

The administration of deceased estates is largely governed by the Administration of Estates Act 66 of 1965. Other acts that may also find application in this […]
June 30, 2015

DIE BEREDDERING VAN BESTORWE BOEDELS

Die bereddering van bestorwe boedels word grootliks beheer deur die Boedelwet 66 van 1965. Ander wetgewing wat ook van toepassing kan wees in hierdie proses is: […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X