March 2, 2016

‘N GIDS TOT EKSEKUSIEVERKOPINGS

‘N Eksekusie verkoping is ‘n openbare veiling gehou deur die balju van die hof. ‘n Vonnisskuldeiser het ‘n hofbevel nodig om beslag te lê op ‘n […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X