March 2, 2016

‘N GIDS TOT EKSEKUSIEVERKOPINGS

‘N Eksekusie verkoping is ‘n openbare veiling gehou deur die balju van die hof. ‘n Vonnisskuldeiser het ‘n hofbevel nodig om beslag te lê op ‘n […]
September 23, 2014

WAT BELOOP MY BOEDEL SE BOEDELBELASTING?

In terme van die bepalings van Artikel 4 van die Boedelbelastingwet Nr 45 van 1955 word sekere aftrekkings (bekend as kortings) van die netto waarde van […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X